Szkolenia z bhp


Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Mówią o tym odpowiednie przepisy kodeksu pracy. Jednym z takich obowiązków jest zapewnienie odpowiednich szkoleń z bhp pracownikom.

Jest szalenie istotne, aby każdy pracujący w danym zakładzie pracy znał podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz specyficzne funkcjonujące w danej firmie zagrożenia. Dzięki temu ma szanse uniknąć wszelkiego rodzaju wypadków przy pracy. Szkolenia bhp pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić już na etapie przyjęcia, a przed podjęciem pracy na danym stanowisku. Ma to formę instruktażu ogólnego, po którym pracownik ma przejść instruktaż stanowiskowy z reguły przeprowadzany przez swojego bezpośredniego przełożonego. Dzięki tym dwóm szkoleniom nowo zatrudniony zostaje zapoznany z przepisami bhp funkcjonującymi w jego najbliższym otoczeniu. Poza tymi dwoma instruktażami pracodawca powinien zorganizować cykliczne szkolenia z BHP. Najpierw podstawowe w ciągu pół roku od zatrudnienia, które następnie musi być powtarzane w określonych odstępach czasu uzależnionych od rodzaju stanowiska.

Należy pamiętać, że dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy powinna cechować każdego pracownika i pracodawcę. Ten drugi jest dodatkowo zobowiązany doszkalać pracowników w tym zakresie. Może to robić powierzając wykonywanie tych zadań specjalistycznym firmom zewnętrznym. Powinien także zadbać o bezpieczną przestrzeń magazynową – sprawdź szczegóły.