Szkolenia z bhp

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Mówią o tym odpowiednie przepisy kodeksu pracy. Jednym z takich obowiązków jest zapewnienie odpowiednich szkoleń z bhp pracownikom. Jest szalenie istotne, aby każdy pracujący w danym zakładzie pracy znał podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz specyficzne funkcjonujące w danej firmie zagrożenia. Dzięki temu ma szanse uniknąć wszelkiego […]